يکشنبه, 7 شهريور 1395          
farsi english
هتلها

لیست هتل های شهر کرج استان البرز

ايميل شهر سايت مدير تلفن امکانات هتل اتاق درجه نوع هتل نام هتل رديف
  كرج     5607814-0263   0 3 هتل ديزين 1
  شميرانات     33273-02563   0 3 هتل گاجره 2
  كرج     222814-0263   0 2 هتل سامان 3
  كرج     2305-02653   0 2 هتل فاليز 4
  كرج     24153-0263   0 2 هتل مرمر كرج 5
  كرج     236292-0263   0 1 هتل اميركبير 6
  كرج     2040-0262228   0 1 هتل گچسر 7

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8