اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

70.60

منطقه 4 با 70/60 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 97/04/01 الی 97/06/31

70.25

منطقه 9 با 70/25 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 97/04/01الی97/06/31

59.55

منطقه 7 با 59/55 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 97/04/01الی 97/06/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.