اخبار مهم :

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

91.6

منطقه 12 با 91/6 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 97/10/01 الی 97/10/30

78.32

منطقه 4 با 78/32 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 97/10/01 الی 97/10/30

72.4

منطقه 9 با 72/4 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 97/10/01 الی 97/10/30

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.