اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

85.05

منطقه 4 با 85/05 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 97/07/01 الی 97/07/30

80.01

منطقه 9 با 80/01 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 97/07/01 الی 97/07/30

72.01

منطقه 5 با 72/01 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 97/07/01 الی 97/07/30

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.