چهارشنبه 24 مرداد 1397   05:25:58

<p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:10pt; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:#4f81bd"><strong style="font-weight:bold"></strong></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:#4f81bd"><strong style="font-weight:bold"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:black"><span lang="AR-SA">سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی</span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:#4f81bd"><strong style="font-weight:bold"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:black"><strong><span lang="AR-SA">معاونت ایمنی و پیشگیری</span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:10pt; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:#4f81bd"><strong style="font-weight:bold">&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:#4f81bd"><strong style="font-weight:bold"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="color:black">(( </span></span><span lang="FA"><span style="color:black">توصیه&zwnj;های ايمني براي پيشگيري از حوادث چهارشنبه آخر سال </span></span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="color:black">(چهارشنبه&zwnj;سوری) ))</span></span></strong></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:black"><span lang="FA" style="font-size:4.0pt"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کليه موادي که در نارنجک،ترقه،منور و ساير مواد آتش&zwnj;زا و محترقه استفاده می&zwnj;شوند، از مواد منفجره و آتش&zwnj;گیر هستند که ماده&zwnj;ای خطرناک است و صدمات جبران&zwnj;ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ol> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">اين مواد خودبه&zwnj;خود خاصيت آتش&zwnj;گیری و انفجاري دارند. لذا از نگهداري آن&zwnj;ها حتي به مقدار بسيار کم در منازل، زيرزمين، محل کار و... جداً خودداري نمایید.</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">از حمل مواد محترقه ، آتش&zwnj;گیر و انفجاري حتي به مقدار بسيار کم، در جيب لباس و کيف جداً خودداري نمایید.</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">هرساله شاهد حوادث دل&zwnj;خراشی ازجمله سوختگی&zwnj;های شديد، از دست دادن بينايي يا شنوايي و یا انگشتان دست در ايام چهارشنبه&zwnj;سوری</span></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"> هستيم، اين مواد را شوخي نگيريد زيرا با سلامتي خود بازي کرده&zwnj;اید.</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">کودکان و نوجوانان از اقشار آسیب&zwnj;پذیر محسوب می&zwnj;گردند ، استفاده اين مواد توسط آنان خطرات جدي به همراه داشته، سلامت آنان را به خطر انداخته و مرگ را به دنبال خواهد داشت.</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">جهت پيشگيري از بروز حوادث احتمالي ، فرزندانتان را در تهيه و استفاده از وسايل آتش&zwnj;بازي بي&zwnj;خطر و مفرح همراهي كنيد.</span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">از آتش زدن لاستيک، هيزم، کارتن خالي و امثال آن در محوطه مجتمع&zwnj;های مسکوني ، معابر ، کوچه و خيابان خودداري نماييد ، چراکه ضمن آلودگي شديد هوا ، خطرات جانی و مالی جبران ناپذیری را هم در بر خواهد داشت .</span></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">از برپايي آتش در معابر باريك و در نزديكي پست&zwnj;هاي برق يا ایستگاه&zwnj;های تقليل فشار گاز و پاركينگ&zwnj;هاي عمومي خودداري نمایید.</span></span></strong><strong> </strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">با رعايت حقوق شهروندي از پرتاب نارنجك و مواد محترقه بر روي درختان ، بام و بالکن منازل كه موجب آسيب رساندن وزشتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سيما و منظر شهرمان مي&zwnj;گردد ، خودداري نماييد.</span></span></strong><strong> </strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">از والدین گرامي و واحدهای محترم آموزشی می&zwnj;خواهیم ، در این چند روز باقی&zwnj;مانده با هشدار به نوجوانان و جوانان ، آن&zwnj;ها را از خطرها و عوارض وحشتناك بازی با آتش و ترقه و مواد منفجره آگاه سازند.</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">به والدین و شهروندان توصیه می&zwnj;گردد كبریت و مواد آتش&zwnj;زا مانند نفت و امثال آن را از دسترس كودكان دورنمایند.</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">كودكان در صورت دسترسی نداشتن به كبریت و مواد آتش&zwnj;زا در منزل برای تهیه مواد محترقه به فروشگاه&zwnj;های رنگ و مواد شیمیایی و داروخانه&zwnj;ها مراجعه می&zwnj;کنند لذا به فروشندگان مواد توصیه می&zwnj;شود از فروش مواد آتش&zwnj;زا به كودكان و نوجوانان خودداری نمايند .</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">از برافروختن آتش در كنار درختان و يا داخل بوستان&zwnj;ها خودداري نموده و از اين طريق فضاي سبز و محیط&zwnj;زیست را در معرض نابودي قرار ندهيد .</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">از ريختن مواد سريع الاشتعال مانند نفت، بنزين و غيره بر روي مواد آتش&zwnj;گیر جداً پرهيز نمایید .</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="color:black">از انداختن هرگونه &nbsp;قوطی&zwnj;تحت&zwnj;فشار ، وسايل شیشه&zwnj;ای و ... ( مانند کپسول&zwnj;ها ، اسپري حشره&zwnj;کش ، شيشه آب، آمپول و...) به درون آتش جدا بپرهيزيد؛ زیرابه علت دارا بودن خاصيت انفجاري، ذرات آن پرتاب و وارد چشم می&zwnj;شود.</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">حتي&zwnj;الامكان براي روشن كردن آتش از محل&zwnj;هاي تعیین&zwnj;شده توسط شهرداري منطقه استفاده نمایید.</span></span></strong><strong> </strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">حتي&zwnj;المقدور با ريختن مقداري خاك در زير محل برپايي آتش ، از آسيب رساندن</span></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">به سطح آسفالت معابر خودداري نماييد.</span></span></strong><strong> </strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">وجود يک خاموش&zwnj;کننده پودر و گاز 6 کیلوگرمی و جعبه کمک&zwnj;های اوليه در نزديک محوطه آتش ضروري است .</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">در صورت امکان يک حلقه شيلنگ آب در نزديکي محوطه آتش آماده گردد تا در صورت لزوم، بتوان از آن استفاده نمود. حتماً قبل از ترک محل، از خاموش شدن آتش مطمئن شويد.</span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">طی سالیان گذشته استفاده از بالن&zwnj;های نمایشی مشتعل موجب حریق و از بین رفتن بسیاری از درختان سطح شهر گردیده است ، لذا به&zwnj;منظور حفظ درختان ، فضای سبز و همچنین احترام به حقوق سایر شهروندان به&zwnj;هیچ&zwnj;عنوان از وسیله مذکور و سایر وسایل مشابه استفاده نگردد .</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.0pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="color:black">مراقب رفتارهاي خطرناك و ناهنجار افراد باشيد و در صورت لزوم مراتب را به واحدهاي گشتي نيروي انتظامي و يا پليس 110 اطلاع دهيد.</span></span></strong><strong> </strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black">در صورت بروز هرگونه حريق يا حادثه، ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با شماره تلفن 125 ستاد فرماندهي آتش&zwnj;نشانی كرج تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشاني دقيق اطلاع دهيد.</span></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.5pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> </li> </ol> <p dir="LTR" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><strong><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">بیانید با رعايت نكات ايمني همواره خاطره خوشي از پايان سال 96 و شروع سال جديد داشته باشيم.</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black"></span></span></strong></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></p>

<strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><i><a href="../file/?407351/هنگام-خارج-شدن-از-منزل.pdf"><span style="font-size:18px">توصیه های ایمنی <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></span></a><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="line-height:115%"><a href="../file/?407351/هنگام-خارج-شدن-از-منزل.pdf"><span style="font-size:18px"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;هنگام خارج شدن از منزل</span></a><br /> <a href="../file/?407349/هنگام-سفر.pdf"><span style="font-size:18px"></span></a><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><i><a href="../file/?407351/هنگام-خارج-شدن-از-منزل.pdf"><span style="font-size:18px">توصیه های</span></a></i></span></strong><a href="../file/?407349/هنگام-سفر.pdf"><span style="font-size:18px"> ایمنی هنگام سفر</span></a></span><br /> <a href="../file/?407352/ايمني-در-مقصد.pdf"><span style="font-size:18px"> </span></a><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><i><a href="../file/?407351/هنگام-خارج-شدن-از-منزل.pdf"><span style="font-size:18px">توصیه های</span></a></i></span></strong><a href="../file/?407352/ايمني-در-مقصد.pdf"><span style="font-size:18px"> ایمنی در مقصد</span></a></i></span></strong><br /> &nbsp;

<a href="../file/?425006/دستورالعمل-اوليه-مساجد-و-حسينيه-ها.pdf">دستورالعمل اولیه مساجد و حسینیه ها</a><br /> <img data-extension="3gp" data-link="../File/ShowFile.aspx?ID=b3fe698c-d9eb-488b-ba3c-bf21a07d26ae" data-sipovid="palyer" src="../Images/play_black.png" style="height:212px; width:200px" /><a href="http://karaj125.ir/wp-content/uploads/2017/02/1.3gp"><span style="font-size:16px"></span></a>

<div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a href="../file/?407163/نکات-ايمني-در-خصوص-نصب-و-راه-اندازي-کولر-هاي-آبي.pdf">نکات ایمنی در خصوص نصب و راه اندازی کولر های آبی</a><br /> <a href="../file/?244121/دستورالعمل-اوليه-مدارس.pdf">دستورالعمل اولیه مدارس</a><br /> <a href="../file/?359519/توصيه-هاي-ايمني-نحوه-استفاده-و-راه-اندازي-وسايل-گرمايشي.pdf">توصیه های ایمنی نحوه استفاده از وسایل گرمایشی</a></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a href="../file/?244122/Dastoor-Masajed_Compressed.pdf">دستورالعمل اولیه طراحی سیستم ایمنی مساجد و حسینیه ها</a><br /> <a href="../file/?274558/پيشگيري.pdf">توصیه های ایمنی هیئت های عزاداری</a></span></span></strong> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a href="../file/?244120/مدارک-مورد-نياز-جهت-صدور-جواز-و-پايانکار.pdf">مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز و پایانکار</a></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><a href="../file/?244119/قوانين-و-مقرات-در-خصوص-گود-برداري-نهايي.pdf">قوانین و مقررات در خصوص گود برداری&nbsp;</a></span></span></strong></div> </div>

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 128500
تعداد بازديد کنندگان سايت: 13427937 تعداد بازديد زيرپورتال: 136734 اين زيرپورتال امروز: 71 سایت در امروز: 3999 اين صفحه امروز: 58
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.