شنبه 23 آذر 1398   09:36:04
جستجو نطق پیش از دستور
شماره تاریخ
موضوع حوزه زیرمجموعه

36 رکورد
شمارهتاریخموضوعحوزه زیرمجموعهفایل
2010
1398/08/21
جناب آقای دکتر غدیر مهدوی کلیشمی
جلسه رسمی
Download
1953
1398/08/18
سرکار خانم دکتر فریده بزنی
جلسه رسمی
Download
1947
1398/08/18
سرکار خانم سارا دشت گرد
جلسه رسمی
Download
1904
1398/08/12
جناب آقای محمد نبیونی
جلسه رسمی
Download
1898
1398/08/12
سرکار خانم سارا دشت گرد
جلسه رسمی
Download
1766
1398/07/24
خانم سارا دشت گرد
جلسه رسمی
Download
1491
1398/07/01
آقای عباس زارع
جلسه رسمی
Download
1309
1398/06/13
آقای احد رسولی
جلسه رسمی
Download
1230
1398/06/06
سرکار خانم سارادشتگرد
جلسه رسمی
Download
1220
1398/06/05
نطق سرکار خانم سارا دشت گرد در جلسه 158 رسمی
جلسه رسمی
Download
1049
1398/05/13
نطق پیش از دستور آقای حسین محمدی
جلسه رسمی
Download
1022
1398/05/07
نطق پیش از دستور آقای محمد حسین خلیلی اردکانی
جلسه رسمی
Download
895
1398/04/25
نطق پیش از دستور آقای رحیم خستو
جلسه رسمی
Download
677
1398/04/05
نطق پیش از دستور آقای محمد نبیونی
جلسه رسمی
Download
868
1398/04/24
آقای احد رسولی
جلسه رسمی
Download
865
1398/04/24
آقای رحیم خستو
جلسه رسمی
Download
98/678
1398/04/05
نطق پیش از دستورآقای نبیونی در 148 رسمی شورا
جلسه رسمی
Download
98/506
1398/03/19
نطق پیش از دستور آقای خلیلی در 144 رسمی شورا
جلسه رسمی
Download
74
1398/01/27
سرکار خانم سارا دشتگرد
جلسه رسمی
Download
3813
1397/12/25
آقای محمد حسین خلیلی اردکانی
جلسه رسمی
Download
12>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 452
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24142245 تعداد بازديد زيرپورتال: 204408 اين زيرپورتال امروز: 192 سایت در امروز: 8972 اين صفحه امروز: 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.