سه‌شنبه 6 خرداد 1399   05:43:091-بازارچه دستفروشان (گلشهر)  45 متری:

با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور ، وجود بیکاری و نابسامانی اقتصادی ، معیشتی مردم وپدیده رو به افزایش آن وهمچنین ساماندهی دست فروشان و مشاغل مزاحم احداث این بازارچه در دستور کار قرار گرفت.
بااحداث ومجوزفعالیت بازارچه دستفروشان (بازارچه گلشهر )بصورت محصور شده ومسقف درپونه غربی با مساحتی بالغ بر 5 هزار و پانصد متر مربع و حجم 550 متر مکعب ضمن نظام بخشی به معضل دستفروشان وکاهش سدمعبردراین منطقه درایجاد محلی برای دسترسی بهترشهروندان وتسهیل درفراهم نمودن مایحتاج زندگی باصرفه اقتصادی درمکان امنیتی ومتمرکزکه شاهدتاثیرات زیادی دربخش اشتغال زایی نیز داشته که تقدیم شهروندان این منطقه گردیده است .

 

 


1- توافق نامه گالری (مهرویلا ) مترو:


 
 

گستره این توافق، احداث بزرگترین بازار سرپوشیده باامکانات کامل درکشوراست ، این بازار باهویت و سبک معماری ایرانی اسلامی وبه عنوان برندی بین المللی شهرستان کرج خواهد بود، احداث این پروژه استفاده بهینه وکارآمد ازمنابع بی دفاع شهری، با دسترسی راحت چندین معبر اصلی و فرعی  به این بازار باامکانات وغرفه های : تجاری ، اداری، فرهنگی باپارکینک برای آسایش ورفاه شهروندان خواهد بود .

ایجاد اشتغال وافزایش تعاملات اجتماعی با ضریب امنیت اجتماعی مطلوب ، علاوه بر بهره گیری از مفاهیم و فن آوری معاصر مهندسی، ویژگیهای منحصربفرد در نظر گرفته شده است تا هویت یک مرکز خرید جدید با جلوه هایی از بازارهای مدرن را به نمایش بگذارد . این مرکز خرید با تکیه بر مفهوم بازارهای کهن ایرانی و مراکز خرید مدرن، بصورت درون گرا طراحی شود و هر طبقه به طبقه دیگر با استفاده از پله های برقی، آسانسورها و پله های معمولی متعدد به یکدیگر مرتبط گردد .  تمام فروشگاهها در طبقات مختلف، از طریق راهروها در معرض دید مراجعین قرار گرفته و ارتباط طبقات بدون استفاده از پله و آسانسورنیز میسر گردد .

توافق مذکور فی مابین شهرداری کرج و شرکت متروی تهران در خصوص قدرالسهم شهرداری از اراضی واقع در مسیر خط 5 متروی تهران و مصوبه کمیسیون ماده 5  در ارتباط با تغییر کاربری قسمتی از اراضی متروی تهران موسوم به گالری مهرویلا واقع در 45 متری گلشهر  جهت اجرای پروژه گالری مهرویلا (از اتوبان تا بلوار گلزار غربی) واگذاری املاک در خصوص احداث بناهای تجاری، مشاعات تجاری و کاربری فرهنگی و پارکینگ در اراضی فوق (گالری مهرویلا) و باقیمانده قطعات تملک شده وتقسیم پروژه به پنج قسمت و صدور پروانه مطابق نقشه های مصوب .
 

 مشخصات مورد توافق (گالری مهرویلا) مترو

 در پنج فاز بشرح مندرج در ماده 3 توافق نامه

 تجاری 63000 مترمربع  - مشاعات تجاری 31000 مترمربع  - کاربری فرهنگی تفریحی 15000 مترمربع  - تامین پارکینگ های عمومی و اختصاصی به تعداد 2638 واحد به متراژ 69930 مترمربع  - درمجموع مقدار بنای قابل احداث به متراژ 178930 مترمربع می باشد.

 درحال حاضر با توجه به ارائه نقشه های معماری متراژ  فضاهای ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

 1. تجاری 51076/11 مترمربع در 566 باب .
 2. راه پله و آسانسور به متراژ 7771/7 مترمربع شامل 31 راه پله و 51 دستگاه آسانسور.
 3. پله برقی به تعداد 22 دستگاه که قابل احداث در معابر پیاده شهری وداخل پروژه می باشد.
 4. عرشه پل های طبقه اول متراژ7931/5 مترمربع پل مسقف و پل بدون سقف 1518/10 مترمربع .
 5. عرشه پلهای طبقه دوم به متراژ پل بدون سقف 75/6241 .
 6. فرهنگی به متراژ 9/13993 مترمربع به اضافه 45/895 مترمربع مساحت راه پله و آسانسور فرهنگی .
 7. نمازخانه و سرویس های بهداشتی به متراژ 5/1869 مترمربع .
 8. انباری تجاری به متراژ 55/10369 در 62 باب .
 9. موتورخانه وتاسیسات به متراژ 30/3571 مترمربع .
 10. پارکینگ به متراژ 9/85195 مترمربع جهت تامین 2858 واحد .
 11. رمپ های پارکینگ به متراژ 2/817 مترمربع .
 12. سایبان سبک و چادری بر فراز راهروها 80/13513 مترمربع .
 13. راهروهای مسقف به متراژ 50/11226 مترمربع.
 14. در مجموع به متراژ 216291 مترمربع.

  الزامات اجرایی و مالی توافق

 1. به مالک اجازه داده می شود در پنج فاز نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید که شامل فازهای ذیل الذکر می باشد.

فاز اول: محدوده جنوبی خیابان انوشیروان به متراژ عرصه قابل ساخت 32/2922 مترمربع. 

فاز دوم: خیابان انوشیروان تا درختی به متراژ عرصه قابل ساخت 28/3862

فاز سوم: خیابان درختی تا ارغوان به متراژ عرصه قابل ساخت 20/3093 مترمربع .

فاز چهارم: خیابان ارغوان تا کوکب به متراژ عرصه قابل ساخت 14/7171 مترمربع.

 فاز پنجم: خیابان کوکب تا 45 متری گلشهر به متراژ عرصه قابل ساخت 32/9391 مترمربع و 5000 مترمربع ملک پیشنهاد شده برای تامین پارکینگهای اختصاصی و عمومی.

مشخصات صدور پروانه فاز دوم و قسمتی از فاز چهارم ( که جهت تامین پارکینگ های فاز 2 پیش بینی گردیده است) به شرح ذیل میباشد.

طبقه 7 – فاز 4  به مساحت 05/2234 متمربع جهت تامین 46 واحد پارکینگ مستقل و 11 واحد پارکینگ مزاحم و 197 مترمربع انباری غیر تجاری .

طبقه 6 الی 3 فاز 4 به مساحت 2/9816 مترمربع جهت تامین 176 واحد پارکینگ مستقل و 55 واحد پارکینگ مزاحم و 788 مترمربع انباری غیر تجاری در 4 طبقه.

طبقه 2 – در دو قسمت: در فاز 2 به مساحت 47/1304 مترمربع جهت تاسیسات و در فاز 4 به مساحت 05/2234 مترمربع جهت 44 واحد پارکینگ مستقل و 11 واحد پارکینگ مزاحم و 197 مترمربع انباری غیر تجاری.

طبقه 1 – در دوقسمت: در فاز 2 به مساحت 05/1381 مترمربع شامل 65/1278 مترمربع انباری تجاری در 13 باب انباری تجاری و الباقی راه پله و مشاعات.

قسمت  دو فاز 4 به مساحت 05/2234 مترمربع جهت 43/1898 مترمربع در 10 باب انباری تجاری و الباقی مشاعات و راه پله طبقعه همکف صرفا در فاز دو به متراژ 7/3589 مترمربع جهت 45 باب تجاری به مساحت 8/3379 مترمربع و الباقی جهت مشاعات و راه پله طبقه.

طبقه اول به متراژ 7936 مترمربع جهت 44 باب تجاری به مساحت 50/3411 مترمربع و الباقی جهت راهروی سقف و راه پله.

طبقه دوم به مساحت 25/3361 مترمربع جهت 6 باب تجاری به مساحت 1/603 مترمربع و 620 مترمربع جهت کاربری فرهنگی و الباقی جهت راه پله و مشاعات و راهروی مسقف.

طبقه سوم به مساحت 75/711 مترمربع جهت 3/627 مترمربع کاربری فرهنگی و الباقی راه پله و مشاعات میباشد .2- توافق نامه ( فیروزبخت )

توافق نامه (فیروزبخت ) زمینی به مساحت 29400 مترمربع که وضع موجود و مساحت ناشی از حدود و ابعاد سند 08/29357 مترمربع است. که در 45 متری گلشهر ،خیابان بهار غربی،جنب سردخانه وپشت ایستگاه مترو گلشهر واقع گردیده است .

ایستگاه متروی گلشهرکرج یکی از پرازدحام ترین وپرتردد ترین مکان های محدوده خدماتی منطقه 5 است.توجه به حجم بالای ورودی وخروجی ماشین های مسافربر (تاکسی ) ترافیک های سنگین اطراف ایستگاه ، درخواست های مکرراهالی موجب عقد قرارداد وتوافق مذکور گردید .اجرای این توافق کمک شایانی به بازگشایی شریان اصلی بلوار پونه غربی (غرب به شرق )  بازگشایی معبر 46 متری حد فاصل خیابانهای بهار و شقایق(شمال به جنوب ) ، کمک شایانی به تردد باسهولت وامنیت بیشتر وخروجی بار سنگین ترافیک در اوج ساعات شلوغی ورهایی ازبن بست ، هدر رفت سوخت ، وکاهش ترافیک محدوده مورد نظر به صورت ضریب کوتاه مدت ، استفاده بهینه از اراضی خدماتی ورها شده ، ایجاد وافزایش عرصه های فضای سبز - جلوگیری از پوشش اراضی قولنامه ای وجلوگیری ازساخت و ساز غیر قانونی وهدر رفت منابع موجود .


 

3- توافقنامه دهستانی 

واقع در حصارک پایین بلوار شهید چمران ( شهرک پردیسان ) جنب مدرسه ظفر -  تامین غرامت- انتقال خدماتی و غیره – قطعه فرهنگی و کمک به حل مشکل املاکی که درپشت این ساخت شده برند سازی از طریق تعیین تکلیف ودسترسی قانونی و به تعیین قدمت زیرساخت .


 

 مطابق سند مالکیت به مساحت 05/20029 مترمربع عرصه و براساس طرح تفصیلی مصوب مجموعا به مساحت 24/4116 مترمربع در تعریض خیابان 35 متری و پیاده راه (بلوار چمران)  و مابقی به مساحت 19/8559 مترمربع دارای کاربری فرهنگی و مساحت 62/7353 مترمربع به صورت آموزشی ، که نوعیت آن به صورت بایر تشخیص و اعلام گردیده است .

 سهم شهرداری

1- قطعه شماره 3 به مساحت 80/1303 مترمربع با کاربری محور مجهز شهری با تراکم 340%

2-مساحت 45/5881 مترمربع مجموع اصلاحی طبق نقشه تفکیکی در معابر

3-قطعه شماره 1 به مساحت 10/3313 مترمربع با کاربری آموزشی

مجموع سهم شهرداری از کل پلاک 35/10498 مترمربع ن/12/10
4- احداث بیمارستان (حضرت علی ابن موسی الرضا (ع))دربلوار شهید ایرانی حصارک پایین  .توافق فی مابین شهرداری کرج و دفتر آستان قدس رضوی در استان البرز در خصوص احداث درمانگاه و بیمارستان با تخصص‌های مختلف پزشکی به نام حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)

مورد انتفاع؛ عبارت است از 10000 مترمربع (ده هزار مترمربع) عرصه قسمتی از پلاک ثبتی 146 اصلی صوفی آباد  موسوم به اراضی شهید ایرانی که بر اساس طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری درمانی بوده، به نشانی: حصارک پایین ضلع جنوبی خیابان شهید ایرانی با مشخصات و حدود اربعه شمالا به طول 80 متر به باقیمانده شرقا به طول 71/114 متر به باقیمانده، جنوبا به صورت قوسی به طول  04/82  متر به خیابان 30 متری احداثی و غربا به طول 02/132 متر به پیاده راه 8 متری در سهم شهرداری کرج مستقر گردیده


 

پیگیری ، توافق وجلب نظر مالکین املاک دراین طرح برای ایجاد مکانی خدمات پزشکی وبهداشتی مورد نیاز، واگذاری 10000 مترزمین به استان از سهم شهرداری به استان مقدس رضوی وهمچنین صدور مجوز احداث بیمارستان دربلوار شهید ایرانی حصارک پایین  با مساحت :      متراین بیمارستان درضلع شمالی اتوبان کرج قزوین که ضمن برخورداری ازمنابع ومسیرهای تردد شهروندان به شهرها واستانهای شمالی و... را دارد . درآینده نه چندان دور ازبرندهای شهرستان کرج دردرمان انواع بیماریهای خاص ودیگر بیماریها خواهد بود   (شهرسازی نقشه)

پیگیری و جلب نظر مالکین برای ایجاد خدمات مورد نیاز در سطح منطقه از جمله صدور مجوز احداث بیمارستان به متراژ..... شهرسازی در گلزار غربی-


5 - صدور 3 مورد مجوز احداث پمپ بنزین و گاز

دربازنگریهای صورت گرفت وبراساس نیاز منطقه درسه نقطه درسطح شهر ( دهقان ویلا  - بلوار هوشیار-  گلزار غربی ) مجوز احداث پمپ بنزین وپمپ گاز صادر گردیده که درآینده نزدیک شاهد ادامه روند کار واحداث آنها خواهیم شد .
 

1- پمپ بنزین بلوار هوشیار :

2- پمپ بنزین دهقان ویلا :

3- پمپ بنزین گلزارغربی  :
6- صدور مجوز واحداث دو مورد پارکینگ عمومی :

وجود مغازه ها وبازارچه ومجتمع های تجاری متعدد در بلوار 45 متری وافزایش تردد شهروندان ما را برآن داشت با مساعدتهای شهردارمحترم واعضای محترم وپرتلاش شورای اسلامی شهر کرج مجوز های لازم درخصوص دو مورد پارکینگ عمومی درخیابانهای درختی- و جنب ترمینال در ایستگاه گلشهرصادر ودر دست احداث میباشد . 

1- مطالعه  اجرای پیست دوچرخه سواری( مسیر تندرستی )-  اختر غربی گلشهر
 

2- فاز مطالعاتی املاک ،  بحث توافق باغ سلیمانی در  احداث پارکینگ عمومی 

3- محور پیاده رو و تندرستی بلوار سرداران دور تا دور وهمچنین بلوار هوشیار
4-
موقوفه- ( موقوفه گلشهر ) ملک عوض و معوض وفق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها- جمعا به مساحت 22123 مترمربع واقع در کرج بلوار شهید حدادی بعد از چهاراه حدادی پشت مسجد قلعه شنبه جهت گسترش پارک و فضای سبز در منطقه به مساحت 3500 مترمربع از اراضی موقوفه گلشهر واقع در ضلع جنوب شرقی پل پلیس با کاربری ........ - جهت احداث زیر گذر یادگار امام - مقرر گردید به جهت جبران غرامت شهرداری نسبت به واگذاری قطعه 72 از پلاک 168 اصلی به مساحت 61/9130 مترمربع که طبق نقشه های طرح تفصیلی به میزان ........ مترمربع آن در طرح تعریض خیابان واقع و الباقی به مقدار ........... مترمربع با کاربری خدمات درون بافت ---  ستاد پارک 2200 متری توافق نامه بابنیاد( اختر احداث پارک نبش سوسن) 1400 متریسیدمرتضی میر تقی
سرپرست امور بازرسی شهرداری منطقه 5 کرج

حجت اله ناصری
رئیس امورهماهنگی وبرنامه ریزی خدمات شهری
منطقه 5 شهرداری کرج

 

عبدالله ردایی
رئیس اداره طرح تفصیلی
شهرداری منطقه 5 کرج

علیرضا بابا یوسفی
رئبس اداره شهرسازی ، تایید نقشه وامورمهندسی
شهرداری منطقه 5 کرج


فرامرز شریفی
رئبس اداره مالی و.پشتیبانی
منطقه 5 شهرداری کرج


 
ملاقات با شهردار منطقه
باتوجه به جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی ملاقات مردمی برگزار نمیگردد .
معرفی رئیس املاک ومسنغلان

علی محمد زاده
مسئول املاک ومستغلات
منطقه 5 شهرداری کرج

 
معرفی معاون عمران وترافیک

سیدمحمدرضا حسینی
معاون عمران وترافیک
 شهرداری منطقه 5 کرج

 
معرفی رئیس اداره درآمد

محسن غلام رضایی
رئیس اداره درآمد
شهرداری منطقه 5 کرج

 
معرفی رئیس اداره حقوقی

مظاهر سرحدی
رئیس اداره حقوقی
شهرداری منطقه 5 کرج

 
معرفی رئیس اداره برنامه ریزی وسرمایه انسانی


حامد عالی مقدم
سرپرست اداره برنامه ریزی وسرمایه انسانی
شهرداری منطقه 5 کرج

 
ناها
ناها
شهروندان جهت ارتباط بامنطقه 5 شهرداری کرج میتوانند باشماره تلفن های ذیل تماس برقرارکنند
 
شماره تماس دفتر شهردار: 101 -  34266100 شماره فکس :34266501
واحد روابط عمومی: 34266543
حراست : 34266121  -  بازرسی : 34266113
تلفن مستقیم شهرداری : 300-34266131 - 34266151 -34266181
خدمات شهری : 34550247 - 34528137 -34527137
فضای سبز : 33503499
عمران: 34604536


 


محمود ولیلو
مسئول ارتباطات واموربین الملل
شهرداری منطقه 5 کرج

واحد روابط عمومی: 34266543   -   09357819568
کرج - 45 متری - گلزار شرقی - ضلع جنوب شرقی تقاطع گلزار و حدادی ومصطفی خمینی ساختمان اداری منطقه 5 شهرداری کرج - طبقه اول  چارت سازمانی امور ارتباطات و بین الملل
شرح وظایف امور ارتباطات و بین الملل
1 2
تعداد بازديد اين صفحه: 364387
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30015615 تعداد بازديد زيرپورتال: 369852 اين زيرپورتال امروز: 88 سایت در امروز: 5997 اين صفحه امروز: 85
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.