سه‌شنبه 6 خرداد 1399   04:36:51

                                       مسئولین امور بازرسی دوایر و معاونتهای شهرداری کرج
 
کنترل و نظارت آقای مرتضی خرمی نیا
اداره رفاه و میلاد آقای هادی جعفری
دبیرخانه کمیسیون ماده صد آقای اکبر اسمعیل زاده
معاونت فنی و عمرانی آقای محمد اویسی
معاونت فرهنگی و اجتماعی خانم دانش پور
معاونت حمل و نقل آقای عبدالغنی توحیدی
معاونت خدمات شهری آقای عبدالرضا صدقی
معاونت مالی و اقتصادی آقای محمد علی زارع
معاونت  شهرسازی و معماری آقای رضا سلامتی
معاونت برنامه ریزی آقای اصغر  طیبی
                                                  مسئولین امور بازرسی مناطق شهرداری کرج
 
منطقه یک آقای غلام عباس رضازاده
منطقه دو آقای بهروز نجفی
منطقه سه آقای  مصطفی حاجی محمدی
منطقه چهار آقای محمود امین رنجبر
منطقه پنج آقای محمد شجاعی
منطقه شش آقای مرتضی شریف کاظمی
منطقه هفت آقای مرتضی عاشوری
منطقه هشت آقای امیر منصور پور محمدی
منطقه نه آقای مصطفی ملک زاده
منطقه ده آقای مهدی امین پور
منطقه یازده آقای محمد علی قلی پور
منطقه دوازده آقای امیر محمد صفاخیل
 
                             مسئولین امور بازرسی سازمانهای تابعه شهرداری کرج
سازمان اتوبوسرانی آقای  محمد نوذری
سازمان خدمات موتوری آقای علی اسدپور
سازمان پارکها و فضای سبز آقای محمد حاجی اسفندیاری
سازمان ترمینالها آقای علیرضا  مرادی
سازمان آتش نشانی آقای عیسی عبدالهی
سازمان تاکسیرانی آقای مرتضی محمدی
سازمان آرامستان ها آقای علی ذبیحی
سازمان مدیریت پسماند آقای محمود  رحیمی
سازمان میادین آقای امیر شامی
سازمان قطار شهری آقای جواد ترکاشوند
سازمان عمران و نوسازی آقای محراب سعادت
سازمان زیبا سازی آقای ابراهیم مهربخش
سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات آقای رسول رشیدی
سازمان فرهنگی ورزشی آقای سید مرتضی  میرتقی


آدرس : 
کرج ، میدان توحید ، بلوار بلال ، شهرداری کرج ، طبقه هشتم ، اداره کل بازرسی شهرداری کرج

 کد پستی : 3134851889

تلفن : 32279122


دور نگار  : 35892670

 

محمد شوندی

رئیس اداره نظارت و بازرسی
 

شرح وظایف اداره نظارت و بازرسی
 • مطالعه‌ و بررسی‌ رویکردها، روش های‌ نوین‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و راهبری، تقسیم کار، کنترل و نظارت بر پرسنل تحت امر و بکارگیری‌ فنون بازرسی در راستای انجام شرح وظایف اداره کل.
 • نظارت و بازرسی از مجموعه فعالیّت های مستمر، منظم، هدفدار و کنترل عملکرد ونظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط و تعیین و تشخیص نوع تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات در حدود مسئولیت آن.
 • جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات وتطبیق عملکرد واحد مورد بازرسی با اهداف و تکالیف قانونی.
 • کنترل عملکرد و رفتار مسؤولان و کارکنان واحد مورد بازرسی از حیث انجام وظایف و امور محوله، رعایت قوانین و مقررات موضوعه و اعلام نظریه صریح درخصوص توانایی، لیاقت و شایستگی های عمومی، معیارهای تخصصی و تجربی افراد در انتصابات و ترفیعات.
 • سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد واحد مورد بازرسی و نحوه برخورد مسئولان و کارکنان در تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویبنامه شماره 13/18540- ط تاریخ 10/2/1381 شورای عالی اداری کشور و اصلاحیه های بعدی آن.
 • سنجش میزان رضایت مندی کارکنان از عملکرد و نحوه برخورد مسئولان واحد مورد بازرسی.
 • شناسایی و معرفی افراد شایسته برای تصدی مشاغل و مسئولیت ها.
 • اعزام بازرس یا گروه بازرسی برای تحقیق در باره ی موضوعات و پرونده های ارجاعی که ضمن اجرای فعالیت های مجموعه شهرداری، از طرف کارکنان و مسئولان صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات در حدود مسئولیت آن.
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم از نتایج بازرسی های انجام شده و ارائه به مافوق برای اتخاذ تصمیم.
 • ارائه پیشنهادات سازنده به منظور بهبود روش ها، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی تصمیمات مدیریتی و فراهم کردن ساز و کار مناسب برای ترغیب کارکنان به مشارکت در این امر و جمعبندی، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش پیشنهادات واصله.
 • نظارت و بازرسی از عملکرد کمیته ها، کمیسیون ها و جلسات مختلف و تصمیم‌گیر در معاملات و سایر.
 • حضور درجلسات و کمیته های مجموعه شهرداری(مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط) بعنوان نماینده حسب نظر مدیرکل یا مقامات مأذون.
 • پیشنهاد ابطال یا صدور بخشنامه ها، دستورالعملها، لوایح، مصوبات و برنامه ها و سیاستهای آن ها جهت حسن جریان امور.
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مدیرکل یا مقامات مأذون.
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 

 
سید مجید هاشمی
رئیس اداره پاسخگویی به شکایات

 
شرح وظایف اداره پاسخگویی به شکایات
 • مطالعه‌ و بررسی‌ رویکردها،روشهای‌ نوین‌ مدیریت‌ وبرنامه ریزی،سازماندهی، هدایت و راهبری، تقسیم کار، کنترل و نظارت بر پرسنل تحت امر و بکارگیری‌ فنون بازرسی در راستای انجام شرح وظایف اداره کل.
 • ایجاد فرآیند دریافت و پاسخگویی به شاکیان بر اساس سیاست ها و الگوی ارائه شده از سوی نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات با رعایت چارچوب و مقررات مدون.
 • جمع آوری اطلاعات از طریق سامانه 137،  ستاد خبری، صندوق های دریافت گزارشات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات حضوری و غیر حضوری مردمی و ابلاغ  به واحدهای مختلف در  مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط برای پیگیری مطالبالت مردمی و اخذ نتیجه اقدامات.
 • ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات. (سامد)
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات و اخبار جمع آوری شده نسبت به نوع، فرآوانی، نحوه رسیدگی و ...
 • هدایت عملیات بازرسی موردی حسب شکایات و اعلامات مقرون به دلیل، دائر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت اداره کل.
 • اعزام بازرس یا گروه بازرسی برای تحقیق در باره ی مجموعه فعالیّت های مرتبط با موضوع شکایت و کنترل عملکرد و نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و تطبیق عملکرد واحد مورد بازرسی با اهداف و تکالیف قانونی در حدود شکایت واصله و تعیین و تشخیص نوع تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات در حدود مسئولیت آن.
 • کنترل عملکرد و رفتار مسؤولان و کارکنان واحد مورد بازرسی از حیث انجام وظایف و امور محوله، رعایت قوانین و مقررات در رسیدگی و تسریع در پاسخگویی به شکایات.
 • اعلام نظریه صریح درخصوص توانایی، لیاقت و شایستگی های عمومی، معیارهای تخصصی و تجربی مسئولان واحد مورد بازرسی در انتصابات و ترفیعات.
 • سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد واحد مورد بازرسی و نحوه برخورد مسئولان و کارکنان در تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویبنامه شماره 13/18540- ط تاریخ 10/2/1381 شورای عالی اداری کشور و اصلاحیه های بعدی آن.
 • سنجش میزان رضایت مندی کارکنان از عملکرد و نحوه برخورد مسئولان واحد مورد بازرسی.
 • تعیین و تشخیص نوع تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات در حدود شکایت واصله.
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم از نتایج بازرسی های انجام شده و ارائه به مافوق برای اتخاذ تصمیم.
 • ارائه پیشنهادات سازنده به منظور بهبود روش ها، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی تصمیمات مدیریتی و فراهم کردن ساز و کار مناسب برای ترغیب کارکنان به مشارکت در این امر و جمعبندی، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش پیشنهادات واصله.
 • حضور درکمیته ها، کمیسیون ها وجلسات مختلف وتصمیم‌گیر درمعاملات وسایر امور اجرایی درمجموعه شهرداری(مرکز، مناطق، سازمان ها وسایر دوائر ذیربط)جهت انجام وظیفه نظارتی حسب نظر مدیرکل یا مقامات مافوق.
 • پیشنهاد ابطال یا صدور بخشنامه ها، دستورالعملها، لوایح، مصوبات و برنامه ها و سیاستهای آن ها جهت حسن جریان امور و انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مدیرکل یا مقامات مأذون
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 


حسین کمالی دهقان
رئیس اداره بازرسی ویژه
 
شرح وظایف اداره بازرسی ویژه
 • مطالعه‌ و بررسی‌ رویکردها، روش های‌ نوین‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و راهبری، تقسیم کار، کنترل و نظارت بر منابع انسانی و بکارگیری‌ فنون بازرسی در راستای انجام شرح وظایف اداره کل.
 • تسلط بر مهارت های هفت گانه فنآوری اطلاعات و تنظیم و هدایت عملیات بازرسی مستمر، برنامه ای، موردی و سایر.
 • بازرسی ویژه از مجموعه فعالیّت های مستمر، منظم، هدفدار و کنترل عملکرد و نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط و تعیین و تشخیص نوع تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات و حدود مسئولیت آن.
 • نظارت، بازرسی و کنترل عملکرد و رفتار مسؤولان و کارکنان مجموعه اداره کل از حیث انجام وظایف و امور محوله، رعایت قوانین و مقررات موضوعه.
 • سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد واحدهای مختلف و نحوه برخورد مسئولان و کارکنان در تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویبنامه شماره 13/18540- ط تاریخ 10/2/1381 شورای عالی اداری کشور و اصلاحیه های بعدی آن.
 • سنجش میزان رضایت مندی کارکنان از عملکرد و نحوه برخورد مسئولان بازرسی.
 • اعمال تدابیر لازم برای شناسایی، تأمین و تکمیل کادر مورد نیاز بازرسی از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان واجد شرایط و دارای صلاحیت، از مجموعه شهرداری.
 • نظارت و بازرسی از روند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی وتلاش در جهت شناسایی و اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات.
 • تحقیق در باره ی موضوعات، پرونده های تخلفاتی و ... که ضمن رسیدگی و اجرای فعالیت های بازرسی از طرف کارکنان و مسئولان صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف، حدود مسئولیت آن، تهیه و تنظیم گزارشات لازم از نتایج بازرسی های انجام شده و ارائه به مدیرکل برای اتخاذ تصمیم.
 • ارائه پیشنهادات سازنده به منظور بهبود روش ها، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی تصمیمات مدیریتی و فراهم کردن ساز و کار مناسب برای ترغیب کارکنان به مشارکت در این امر و جمعبندی، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش پیشنهادات واصله.
 • شناسایی و معرفی افراد شایسته برای تصدی مشاغل و مسئولیت ها.
 • پیشنهاد ابطال یا صدور بخشنامه ها، دستورالعملها، لوایح، مصوبات و برنامه ها و سیاستهای آن ها جهت حسن جریان امور.
 • نظارت بر رسیدگی به شکایات واحدهای مختلف شهرداری از یکدیگر و پیگیری جهت حل و فصل موضوع و عندالزوم تهیه گزارش مربوط جهت ارائه به مدیرکل.
 • شرکت در جلسات، کمیته ها وکمیسیونهای مختلف شهرداری(مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط) و هر نوع جلسه یا کمیسیونی حسب نظر مدیرکل.
 • بهره‌گیری ازفرصت و توان تشکل‌های مردم نهاد، اشخاص واجد شرایط دربخش‌های اجرایی، علمی، تخصصی، صنفی و مردمی جهت نظارت همگانی و ارتقاء سلامت اداری.
 • صدور بخشنامه ها و دستورالعملها و ابلاغ برنامه ها و سیاستهای آن ها و انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مدیرکل.
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 

 

حاجعلی فرجامی
 
رئیس اداره بررسی انتصابات ، صیانت از دستگاه و پرسنل

 
شرح وظایف  اداره بررسی انتصابات ،صیانت از دستگاه و پرسنل
 • جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات وتطبیق عملکرد مجموعه با اهداف و تکالیف قانونی کنترل عملکرد و رفتار مسؤولان و کارکنان مجموعه بازرسی از حیث انجام وظایف و امور محوله، رعایت قوانین و مقررات موضوعه و اعلام نظریه صریح درخصوص توانایی، لیاقت و شایستگی های عمومی، معیارهای تخصصی و تجربی در انتصابات و ترفیعات.
 • اعمال تدابیرلازم جهت اعلام نظر درخصوص توانایی، لیاقت و شایستگی های عمومی، معیارهای تخصصی و تجربی افراد در انتصابات و ترفیعات در مجموعه شهرداری
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها 


رسول خسروزاده
              سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری کرج             
1
تعداد بازديد اين صفحه: 73003
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30014476 تعداد بازديد زيرپورتال: 87935 اين زيرپورتال امروز: 22 سایت در امروز: 4858 اين صفحه امروز: 6
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.