سه‌شنبه 1 تیر 1400   12:38:52
1397/2/2 یکشنبه
جستجو
کد عنوان نام بخش برگزار کننده
نوع

13 رکورد
کد عنواننام بخش برگزار کنندهنوع تاریخ شروعتاریخ انقضاءمشاهده کامل اطلاعات
1000-7
آگهی تجدید مزایده واگذاری بهره برداری بازارهای روز
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1399/08/11
1399/08/24
Download
1000-6
احداث بازار پرنده فروشان/احداث و بهره برداری مرکز دام زنده/واگذاری 500متر فضای تجاری/احداث و بهره برداری بازارهای محلی
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج
فراخوان یک مرحله ای
1399/08/11
1399/08/24
Download
1000-5
بهره برداری از غرف بازارهای حسن آباد و کیانمهر و بازار عمده فروشان پاسارگاد
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
مزایده یک مرحله ای
1399/07/15
1399/07/28
Download
1000-4
احداث بازار پرنده فروشان در بوستان طبیعت
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
مناقصه یک مرحله ای
1399/07/14
1399/07/27
Download
1000-3
واگذاری انجام عملیات تخریب
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
مزایده یک مرحله ای
1399/07/08
1399/07/20
Download
1000-2
بهره برداری از بازارچه آبزیان/عرضه بهداشتی دام زنده/کاربری غرف
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1399/07/02
1399/07/15
Download
1000-1
واگذاری عملیات اخذ بهای خدمات از خودروهای حمل بار هنگام ورود به میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری کرج(به مدت 6 ماه)
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1399/05/29
1399/06/10
Download
97-7
آگهی مزایده حق واگذاری غرف بازرگانی بازارروزهای میوه و تره بار شهرداری کرج
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/11/02
1397/11/13
Download
6 -97
آگهی مزایده واگذاری حـق بهـره بـرداری از غـرف تولیدی بازارهـای روز میـوه و تره بـار شهـرداری کـرج
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/10/22
1397/11/03
Download
4 -97
آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف بازرگانی با کاربری غیر مرتبط بازارهای روز میوه و تره بار شهرداری کرج
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/10/22
1397/11/03
Download
97-5
مزایده واگذاری بازارروز کلاک (بصورت کلی)
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/10/22
1397/11/03
Download
97/09/20
مزایده اخذ بهای خدمات ازخودروهای ورودی میدان مرکزی بار کرج
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/09/20
1397/10/02
Download
12>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 10876
تعداد بازديد کنندگان سايت: 43732495 تعداد بازديد زيرپورتال: 9094603 اين زيرپورتال امروز: 3800 سایت در امروز: 15365 اين صفحه امروز: 2
1397/2/2 یکشنبه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.