شنبه 3 فروردين 1398   15:39:23
 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 


حسین کمالی دهقان
رئیس اداره بازرسی ویژه
 
شرح وظایف اداره بازرسی ویژه
 • مطالعه‌ و بررسی‌ رویکردها، روش های‌ نوین‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و راهبری، تقسیم کار، کنترل و نظارت بر منابع انسانی و بکارگیری‌ فنون بازرسی در راستای انجام شرح وظایف اداره کل.
 • تسلط بر مهارت های هفت گانه فنآوری اطلاعات و تنظیم و هدایت عملیات بازرسی مستمر، برنامه ای، موردی و سایر.
 • بازرسی ویژه از مجموعه فعالیّت های مستمر، منظم، هدفدار و کنترل عملکرد و نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط و تعیین و تشخیص نوع تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات و حدود مسئولیت آن.
 • نظارت، بازرسی و کنترل عملکرد و رفتار مسؤولان و کارکنان مجموعه اداره کل از حیث انجام وظایف و امور محوله، رعایت قوانین و مقررات موضوعه.
 • سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد واحدهای مختلف و نحوه برخورد مسئولان و کارکنان در تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویبنامه شماره 13/18540- ط تاریخ 10/2/1381 شورای عالی اداری کشور و اصلاحیه های بعدی آن.
 • سنجش میزان رضایت مندی کارکنان از عملکرد و نحوه برخورد مسئولان بازرسی.
 • اعمال تدابیر لازم برای شناسایی، تأمین و تکمیل کادر مورد نیاز بازرسی از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان واجد شرایط و دارای صلاحیت، از مجموعه شهرداری.
 • نظارت و بازرسی از روند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی وتلاش در جهت شناسایی و اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات.
 • تحقیق در باره ی موضوعات، پرونده های تخلفاتی و ... که ضمن رسیدگی و اجرای فعالیت های بازرسی از طرف کارکنان و مسئولان صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف، حدود مسئولیت آن، تهیه و تنظیم گزارشات لازم از نتایج بازرسی های انجام شده و ارائه به مدیرکل برای اتخاذ تصمیم.
 • ارائه پیشنهادات سازنده به منظور بهبود روش ها، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی تصمیمات مدیریتی و فراهم کردن ساز و کار مناسب برای ترغیب کارکنان به مشارکت در این امر و جمعبندی، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش پیشنهادات واصله.
 • شناسایی و معرفی افراد شایسته برای تصدی مشاغل و مسئولیت ها.
 • پیشنهاد ابطال یا صدور بخشنامه ها، دستورالعملها، لوایح، مصوبات و برنامه ها و سیاستهای آن ها جهت حسن جریان امور.
 • نظارت بر رسیدگی به شکایات واحدهای مختلف شهرداری از یکدیگر و پیگیری جهت حل و فصل موضوع و عندالزوم تهیه گزارش مربوط جهت ارائه به مدیرکل.
 • شرکت در جلسات، کمیته ها وکمیسیونهای مختلف شهرداری(مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط) و هر نوع جلسه یا کمیسیونی حسب نظر مدیرکل.
 • بهره‌گیری ازفرصت و توان تشکل‌های مردم نهاد، اشخاص واجد شرایط دربخش‌های اجرایی، علمی، تخصصی، صنفی و مردمی جهت نظارت همگانی و ارتقاء سلامت اداری.
 • صدور بخشنامه ها و دستورالعملها و ابلاغ برنامه ها و سیاستهای آن ها و انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مدیرکل.
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 50487
تعداد بازديد کنندگان سايت: 17523430 تعداد بازديد زيرپورتال: 61254 اين زيرپورتال امروز: 37 سایت در امروز: 9329 اين صفحه امروز: 26
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.