شنبه 3 فروردين 1398   15:51:27
 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

محمد شوندی

رئیس اداره نظارت و بازرسی
 

شرح وظایف اداره نظارت و بازرسی
 • مطالعه‌ و بررسی‌ رویکردها، روش های‌ نوین‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و راهبری، تقسیم کار، کنترل و نظارت بر پرسنل تحت امر و بکارگیری‌ فنون بازرسی در راستای انجام شرح وظایف اداره کل.
 • نظارت و بازرسی از مجموعه فعالیّت های مستمر، منظم، هدفدار و کنترل عملکرد ونظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط و تعیین و تشخیص نوع تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات در حدود مسئولیت آن.
 • جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات وتطبیق عملکرد واحد مورد بازرسی با اهداف و تکالیف قانونی.
 • کنترل عملکرد و رفتار مسؤولان و کارکنان واحد مورد بازرسی از حیث انجام وظایف و امور محوله، رعایت قوانین و مقررات موضوعه و اعلام نظریه صریح درخصوص توانایی، لیاقت و شایستگی های عمومی، معیارهای تخصصی و تجربی افراد در انتصابات و ترفیعات.
 • سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد واحد مورد بازرسی و نحوه برخورد مسئولان و کارکنان در تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویبنامه شماره 13/18540- ط تاریخ 10/2/1381 شورای عالی اداری کشور و اصلاحیه های بعدی آن.
 • سنجش میزان رضایت مندی کارکنان از عملکرد و نحوه برخورد مسئولان واحد مورد بازرسی.
 • شناسایی و معرفی افراد شایسته برای تصدی مشاغل و مسئولیت ها.
 • اعزام بازرس یا گروه بازرسی برای تحقیق در باره ی موضوعات و پرونده های ارجاعی که ضمن اجرای فعالیت های مجموعه شهرداری، از طرف کارکنان و مسئولان صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات در حدود مسئولیت آن.
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم از نتایج بازرسی های انجام شده و ارائه به مافوق برای اتخاذ تصمیم.
 • ارائه پیشنهادات سازنده به منظور بهبود روش ها، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی تصمیمات مدیریتی و فراهم کردن ساز و کار مناسب برای ترغیب کارکنان به مشارکت در این امر و جمعبندی، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش پیشنهادات واصله.
 • نظارت و بازرسی از عملکرد کمیته ها، کمیسیون ها و جلسات مختلف و تصمیم‌گیر در معاملات و سایر.
 • حضور درجلسات و کمیته های مجموعه شهرداری(مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط) بعنوان نماینده حسب نظر مدیرکل یا مقامات مأذون.
 • پیشنهاد ابطال یا صدور بخشنامه ها، دستورالعملها، لوایح، مصوبات و برنامه ها و سیاستهای آن ها جهت حسن جریان امور.
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مدیرکل یا مقامات مأذون.
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 50491
تعداد بازديد کنندگان سايت: 17523582 تعداد بازديد زيرپورتال: 61258 اين زيرپورتال امروز: 41 سایت در امروز: 9481 اين صفحه امروز: 30
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.