اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

96.4

منطقه 9 با 96.4 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 98/03/01 الی 98/03/31

84.4

منطقه 7 با 84.4 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 98/03/01 الی 98/03/31

83.2

منطقه 4 با 83.2 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 98/03/01 الی 98/03/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.